Publications


_______________

jaapjan.zeeberg at xs4all.nl
_______________

Books &
Arctic Studies
 
Reports & Papers

2009

H2O Noodzaak dijkverbetering en strategie veendijken

H2O Integrale benadering overstromingsrisico's

Flood control in the Netherlands. A strategy for dike reinforcement and climate adaptation

Waterkering en Veiligheid. Dijkversterking door het hoogheemraadschap van Rijnland


2008
Contourplan voor maritiem beheer en duurzaam gebruik van
de kustzone in de Dutch Caribbean (LSG-Directie Economische Zaken)


Bescherming en Beheer van Mariene Biodiversiteit in de Nederlandse
Antillen en Aruba. Een analyse van het internationaalrechtelijk en
nationaalrechtelijk kader (TNO-NILOS)


Climate modulates the effects of industrial fisheries off Mauritania
(Fisheries Research)


2007
Remote sensing of harmful algal blooms in the North Sea (Rijkswaterstaat)

2006
By-catch and release of pelagic megafauna (Fisheries Research)

-High resolution diagram of the dolphin and shark "excluder" net design
-High resolution charts of animal distribution between seasons;
-Satellite images of the ocean temperature front and underwater video stills

Beschouwing van nationale en internationale beheermaatregelen voor
duurzame visserij en visproductie (Milieu- en Natuurplanbureau)


2003

Glacier extent in a Novaya Zemlya fjord during the “Little Ice Age” (Polar Research)

2001
NAO effects on Barents Sea climate (The Holocene)

1998

European sandbelt
and inland dunes (Boreas)